КнигИко.com - икономическа литература

Начало > Застраховане > Застрахователни продукти

Застрахователни продукти


Цена:  24.00 лв.

Застрахователни продукти

    Основната дейност на застрахователното дружество се изразява преди всичко в производство на застрахователна услуга, нейното пласиране на пазара и уреждането на застрахователните плащания.
В застрахователното дружество са концентрирани производствени фактори под формата на работна сила, технологии, техника, дълготрайни активи. Тези фактори обслужват всички сфери от работата на застрахователното дружество. Те също са на "вход" за производството на застрахователната услуга. На "изхода" са самите застрахователни продукти, които са резултат от комбинирането на производствените фактори.
Застрахователните продукти се отъждествяват с различните видове застраховки. За всеки отделен застрахователен продукт, респективно вид застраховане се разработва конкретна технология, свързана с неговото организиране. Тази технология намира отражение в общите условия за продукта.
Продуктите, които застрахователните дружества предлагат са твърде разнообразни. Причината за това е многообразието на потребностите от застрахователни услуги. Всеки специфичен предмет на застраховане изисква съответен застрахователен продукт. Материалните и формалните характеристики на един и същи застрахователен продукт в различните застрахователни дружества са различни. По такъв начин на потребителите на застрахователната услуга се предоставя възможност да изберат продукта на онова застрахователно дружество, който отговаря най-добре на неговите индивидуални потребности от застрахователна защита.

  • Автор: Боян Илиев, Румен Ерусалимов
    Корица: Мека
  • Издател: Фабер
Поръчай книгата

Още заглавия от категория Застраховане


 
  Всички артикули от Категория Застрахованеsend Изпрати на приятел  print Разпечатай   


[Назад] [Начало] [Горе] 

Нашето предложение...
Проектно управление
Проектно управление
 24.00 лв.
visa_mastercad
footer