КнигИко.com - икономическа литература

Начало > Счетоводство > Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел

Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел


Цена:  15.00 лв.

Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел

    Организациите с нестопанска цел са юридически лица, които до излизане на Закона за юридическите лица с нестопанска цел се създадоха със Закона за лицето и семейството. Това са сдружения, фондации и организации за осъществяване на общественополезна и частна дейност, за утвърждаване на духовни ценности, подпомагане на социално слаби, защита на човешките права и околната среда и други като политически партии, религиозни организации, читалища и други.
В международен счетоводен стандарт 1 - Представяне на финансовите отчети се допуска "Предприятията с нестопнска цел в частния сектор, правителствените организации, учреждения и други предприятия от обществения сектор, които искат да прилагат този Стандарт, може да се нуждаят от изменения в описанията за единични статии от финансовите отчети, както и за самите отчети".

  • Автори: Дамян Дамянов, Станислава Панчева
    Корица: Мека
  • Издател: Фабер

Изчерпана книга

Още заглавия от категория Счетоводство


 
  Всички артикули от Категория Счетоводствоsend Изпрати на приятел  print Разпечатай   


[Назад] [Начало] [Горе] 

Нашето предложение...
Информационното общество
Информационното общество
 20.00 лв.
visa_mastercad
footer