КнигИко.com - икономическа литература

Начало > Финанси > Анализ на банковата дейност

Анализ на банковата дейност


Цена:  20.00 лв.

Анализ на банковата дейност

    Банките функционират в сложна и динамична среда. Пред тях постоянно възникват проблеми от различен характре, разрешаването на които изисква наличието на огромна информация. Последната засяга някои страни от изминалата им дейност, характеризира тяхното текущо състояние или се отнася до бъдещи тенденции и закономерности в развитието на икономическите процеси. В същото време не винаги е възможно тази информация да се използва непосредствено за нуждите на банковия мениджмънт. Тя трябва да се обобщи, обработи, а след това - да се подложи на задълбочен анализ и оценка. Анализът на отделните акпекти от дейността на банката е информационна база, от една страна, за вземането на съответните управленски решения, а, от друга - за оценяване ефективността на постигнатите резултати от тяхното реализиране на практика. Следователно той осигурява своеобразна връзка между потока от налична и постоянно изменяща се информация и осъществяването на различните насоки на банковия мениджмънт.

Поръчай книгата

Още заглавия от категория Финанси


 
  Всички артикули от Категория Финансиsend Изпрати на приятел  print Разпечатай   


[Назад] [Начало] [Горе] 

visa_mastercad
footer