КнигИко.com - икономическа литература

Начало > Счетоводство > Счетоводен софтуер

Счетоводен софтуер


Цена:  26.00 лв.

Счетоводен софтуер

    При разработването на учебника се предлагат най-често и масово внедряваните програмни продукти в счетоводствата на предприятията. Извеждат се основните информационни възможности на отделните продукти. Набляга се на тяхното практическо внедряване и ползване на информационните им характеристики при работа с продуктите.
Преди разработване на конкретните въпроси по използване на счетоводния софтуер се определя същността на компютъризирането на счетоводството в съзвучие със съвременните тенденции на обработка на икономическата информация. Организацията на компютърното счетоводство се характеризира с наличието на конкретни предпоставки - технически, икономически, нормативни и кадрови.
Организацията на работа при компютъризирането на счетоводството дава отговор на редица въпроси, които практиката има да решава. Това са организацията на документооборота, избора на програмен продукт, мрежова обработка на данните, функционални възможности и обхват на системите, интегриране на различните информационни системи, информационни възможности на отделните продукти и други.
В учебника се разглеждат петте най-разпространени програмни продукти в практиката: "ASWIN", "Ажур-L", "ПЛЮС-МИНУС", "Бизнес-Навигатор" и "АСТРА СТАНДАРТ". Място намират и някои програмни продукти свързани със създаването на допълнителна икономическа информация като работна заплата, плащане на хонорари, изготвяне на дневници по ДДС и други.

  • Автори: Михаил Дочев, Божидар Божилов
  • Издател: Фабер
Поръчай книгата

Още заглавия от категория Счетоводство


 
  Всички артикули от Категория Счетоводствоsend Изпрати на приятел  print Разпечатай   


[Назад] [Начало] [Горе] 

Нашето предложение...
Най-добрата книга на пазара за пазара
Най-добрата книга на пазара за пазара
 11.00 лв.
10.00 лв.
visa_mastercad
footer