КнигИко.com - икономическа литература

Начало > Статистика > Моделиране и прогнозиране на временни редове - статистически аспекти

Моделиране и прогнозиране на временни редове - статистически аспекти


Цена:  24.00 лв.
Наша цена: 23.00 лв.

Моделиране и прогнозиране на временни редове - статистически аспекти

    Икономическото развитие е динамичен процес, в който участва цялото общество на една страна. Икономическите показатели дават представа за промените в отделните сфери и сектори на националното стопанство.
Анализът на динамиката е един от основните аспекти на икономическия анализ. Статистическата наука е разработила голям брой методи, използвани за решаването на сложни и специфични задачи, свързани с характеризирането на закономерностите в икономическото развитие.
Всички тези методи и модели са създадени на основата на определени предположения и могат да се използват само при спазването на предварително формулирани изисквания. Именно с цел да се избегнат подобни грешки, в настоящата разработка е подчертано значението на диагностичния анализ, указани са потенциалните проблеми при използването на едни или други методи, дадена е информация, как да се провери дали получените резултати са коректни, доколко представят обективните закономерности в развитието и дали не са плод на формално използване на статистически методи "не на място".

Поръчай книгата

Още заглавия от категория Статистика


 
  Всички артикули от Категория Статистикаsend Изпрати на приятел  print Разпечатай   


[Назад] [Начало] [Горе] 

Нашето предложение...
Експортен маркетингов мениджмънт
Експортен маркетингов мениджмънт
 24.00 лв.
visa_mastercad
footer